Home / Nghiệp vụ kế toán / Mức phạt khi không nộp mẫu 08/MST

Mức phạt khi không nộp mẫu 08/MST

Không nộp mẫu 08/MST thông báo tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế có bị phạt không?

Căn cứ quy định mới của Bộ Tài chính tại Điều 9 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2013:

– Đối với người nộp thuế đã được cấp đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông tin về các tài khoản của người nộp thuế đã mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế thì phải thông báo bổ sung tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính (sau đây gọi tắt là mẫu 08-MST), thời hạn chậm nhất ngày 31/12/2013.

– Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC (thay thế Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế).

Trường hợp người nộp thuế không thực hiện đúng các quy định nêu trên sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định như sau:

  1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.
  2. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 nêu trên).
  3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
  • Nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế quá thời hạn quy định trên 30 ngày.
  • Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.
  • Không nộp hồ sơ đăng ký thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

 

About admin

Bài liên quan

Tính thuế TNCN mới nhất

Hướng dẫn cách tính thuế TNCN mới nhất năm nay

Hướng dẫn cách tính thuế TNCN năm 2016 mới nhất Hướng dẫn cách tính thuế ...

LiveZilla Live Chat Software
LiveZilla Live Help Software