Home / Tài liệu kế toán

Tài liệu kế toán

Thông báo phát hành hoá đơn

thong-bao-phat-hanh-hoa-don

Tổ chức kinh doanh trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC), ...

Đọc tiếp

Thủ thuật kế toán

Thủ thuật trong kế toán

Ngày nay kế toán được đào tạo rất là nhiều bên cạnh đó các doanh nghiệp mọc ra cũng không kém “cung và cầu hầu như là tương đương” nhưng điều đáng nói ở đây là càng ngày tính chất công việc và các số liệu trong kế toán không ...

Đọc tiếp
LiveZilla Live Chat Software
LiveZilla Live Help Software